(+84) 936 441 977 - (+84) 906 253 558
Support: 
   

Không tìm thấy dữ liệu nào
Camellia Hanoi Hotel  - Khách sạn Camellia 3 Hà Nội
 
Address: 12C Chan Cam str, Hoan Kiem dist, Hanoi city
Tel: (+84 24) 3828 5936 - Fax: (84- 24) 39285426
Hotline: (+84)987 768 184 or (+84) 906 253 558
Email: bookingcamelliahanoi@gmail.com
Website: www.camelliahanoihotel.com
Google map
View map large size
Reservations
* Require Book now
Copyright landandsky.com.vn 2015. Thiết kế websiteSEO - Tất Thành